Na 48. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących nasza firma będziemy prowadzić warsztaty na temat: Pomiary w Zdalnych Badaniach Wizualnych - Techniki 3D Stereo i Pomiar Fazowy

Liczba miejsc: 16 osób
Czas trwania: 120 minut
W warsztatach mogą brać udział jedynie uczestnicy konferencji.
Więcej na stronie: http://www.kkbn.pl/index.php?id=14&l=pl

Serdecznie zapraszamy!