Ultralekki WideoEndoskop Everest XL Go

nowe standardy w badaniach wizualnych

więcej na temat produktu na stronie http://everestvit.pl/xlgo/

 

 

XL Go

 

Produkt XL GO otrzymał 1 października 2008 r. nagrodę GRAND PRIX na XIV Międzynarodowej Wystawie Wyposażenia dla Kontroli Celnej i Granicznej CŁO i GRANICA 2008 w kategorii najlepszy produkt dla Służby Celnej RP.