wideoskop

 • mentorplus

  Mentor, którego znasz.

  Plus dużo więcej.

 • System Operacyjny: Wbudowany, wielozadaniowy system operacyjny z interaktywną pomocą systemową
  Interfejs użytkownika: Ekranowy system menu z nawigacją przy pomocy klawiszy systemowych, joysticka i ekranu dotykowego z pełną obsługą gestów ekranowych. UWAGA: Również zdalne sterowanie i podgląd na ekranie iPada, iPhona (Mac z procesorem M1) lub urządzeń Android - wszystkie funkcje sterowania dublowane na zewnętrznym urządzeniu połączonym przewodem lub przez Wi-Fi (w tym wewnętrzny hot-spot)
  Menadżer plików: Wbudowany menadżer plików i folderów, umożliwia: kopiowanie, wycinanie, tworzenie, usuwanie, zmianę nazwy, filtrowanie i porządkowanie plików i folderów w pamięci wewnętrznej i na nośnikach USB oraz podłączonych urządzeniach typu iPad. Udostępnianie (przesyłanie) do podłączonych lokalnie urządzeń mobilnych jest obsługiwane przez bezpłatną aplikację Inspection Works Connect Local na iOS i Androida. Udostępnianie (przesyłanie) w czasie rzeczywistym do chmury przez Wi-Fi.
  Dane audio: format zgodny z PC ACC (pliki .M4A) wbudowane mikrofon i głośnik ze stopniem ochrony IP65
  Zarządzanie obrazem: Obracanie obrazu, wyświetlanego na żywo, o dowolny kąt z zachowaniem odpowiedniej orientacji sterowania względem wyświetlanego obrazu, lustrzane odbicie w poziomie, funkcja Inverse+,  funkcja HDR*,  ANR* - adaptacyjna redukcja szumów, programowa korekta dystorsji*, Γ-korekcja*, jasność, nasycenie kolorów, długa ekspozycja, pojedynczy widok, ciągły zoom cyfrowy 5x, zapisywanie i odczytywanie obrazów. Obracanie obrazu na żywo, na ekranie rękojeści. o dowolny kąt - obsługa  przez gesty ekranowe (obracanie 2 palcami) 
  Zoom cyfrowy: ciągły 5x - obsługa również przez gesty ekranowe (rozsuwanie palców) 
  Format zdjęć: bitmapa (.BMP), JPEG (.JPG) z rejestracją numeru seryjnego urządzenia i możliwością zapisu lokalizacji GPS (po podłączeniu urządzenia typu iPhone lub iPad), rozdz. 1280 x 960 (sondy HD), 1024 x 768 lub 752 x 576 pikseli
  Format wideo: MPEG4 AVC/H.264 (pliki .MP4), rozdz. 1024 x 768 pikseli
  Adnotacje tekstowe: Wbudowany pełnoekranowy generator znaków
  Adnotacje graficzne: Strzałki umieszczane przez użytkownika, możliwość umieszczenia nakładki graficznej* (wcześniej wykonanego zdjęcia)
  Artykulacja sondy: W pełni elektroniczne sterowanie końcówką sondy. Definiowane przez użytkownika dwa tryby sterowania: swobodny i Precyzyjny z aktywną kontrolą położenia (steer&stay) oraz funkcją automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej. Sterowanie z zachowaniem odpowiedniej orientacji sterowania względem wyświetlanego obrazu.  UWAGA: Zdalne sterowanie z iPada, iPhona - wszystkie funkcje sterowania dublowane na zewnętrznym urządzeniu połączonym przewodem lub przez Wi-Fi
  Aktualizacja oprogramowania:  Funkcja automatycznej aktualizacji on-line z poziomu systemu. Możliwa aktualizacja z pamięci USB
  Języki systemowe: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, japoński, koreański, portugalski, chiński, polski, węgierski, fiński, szwedzki
  Dodatkowe funkcje: Oprogramowanie MDI oferujące pomoc w planowaniu inspekcji oraz zarządzaniu obrazami i generowaniu raportów zgodnych z formatami MS Word® i PDF. Umożliwia przypisanie materiałów referencyjnych: instrukcji, zdjęć, wytycznych do każdego punktu - węzła kontrolnego, które operator może wyświetlić na urządzeniu w trakcie badania oraz wysyłanie do chmury danych zgodnie ze schematem badania
  Automatyczny Pomiar - powtarzanie ostatnio wykonanego pomiaru. Funkcja ciągłej rejestracji wideo*. UWAGA: Niektóre funkcje dodatkowe są dostępne w zależności od wersji systemu.
  Wykrywanie defektów i nieciągłości w oparciu o modele AI na zdjęciach oraz obrazie na żywo.
  Polecenia głosowe: Sterowanie głosowe wykorzystuje dowolne dostępne wejście audio (mikrofon wewnętrzny, dźwięk USB lub Bluetooth). Całe przetwarzanie dźwięku odbywa się lokalnie na boroskopie, a nagrania audio nigdy nie są przechowywane ani przesyłane (za wyjątkiem nagrywanie wideo lub komentarzy dźwiękowych do zdjęcia).
  Komunikacja:  Wi-Fi z funkcją hotspot umożliwiająca podłączenie do urządzenia w sytuacji braku sieci zewnętrznej, możliwość udostępniania i mapowania dysków sieciowych w sieci lokalnej, możliwość zestawienia sesji zdalnej przez internet, lokalne połączenie z telefonem i tabletem z funkcją zdalnego sterowania oraz przesyłu plików i obrazu na żywo.
  InspectionWorks: to bezpieczne rozwiązanie do zarządzania danymi z inspekcji w chmurze.
  Struktura danych i metadanych ułatwia wyszukiwanie, przeglądanie, analizowanie i raportowanie, umożliwia współpracę i udostępnianie danych  innym użytkownikom lub programom w czasie rzeczywistym bezpośrednio z boroskopu.
  Inspection Manager: Program umożliwiający ponowny pomiar na komputerze zdjęć zapisanych w trybie pomiarowym.
  Analiza obrazu na żywo - Blade Counter*: Oprogramowanie rozpoznające i liczące łopatki w trakcie boroskopii. Liczy i numeruje łopatki w obu kierunkach, rosnąco i malejąco, w trakcie ich obracania, z uwzględnieniem całkowitej liczby łopatek na danym stopniu.

  * dostępne w wybranych wersjach lub jako opcja dodatkowo płatna